Společensky prospěšný cíl sociálního podniku

Sociální podnik je právnická nebo fyzická osoba, která má ve svých zakládacích dokumentech formulován společensky prospěšný cíl. Tento podnik se hlásí k naplňování sociálních, ekonomických, místních a environmentálních principů. Zisk je pro sociální podnik stejně důležitý jako zvyšování společenského prospěchu. Níže jsou uvedeny základní principy a rozpoznávací znaky sociálního podniku, které jsou závazné pro příjemce podpory a sledovány během realizace projektu.

Rozpoznávací Znak:

Podnik má v zakládacích dokumentech stanovený cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
Všechny potřebné dokumenty naleznete zde: or.justice.cz