Místní prospěch sociálního podniku

a) Uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

Náš podnik se zaměřuje na uspokojování potřeb místní komunity a poptávky v souladu s principy sociálního podnikání. Důkazem toho je naše spolupráce s několika klíčovými odběrateli a dodavateli, kteří mají své sídlo nebo provozovnu ve stejném nebo sousedním kraji. Mezi naše stěžejní odběratele patří místní podniky, které pravidelně využívají naše výrobky a služby. Tento lokální přístup nám umožňuje nejen rychleji a efektivněji reagovat na potřeby našich zákazníků, ale také podporuje místní ekonomiku a vytváří pracovní příležitosti.

Stáda Masozluky.cz 

b) Využívání místních zdrojů

Vždy upřednostňujeme využívání místních zdrojů, což se projevuje jak ve skladbě našich zaměstnanců, tak v nákupech surovin a materiálů. V současnosti 100 % našich zaměstnanců pochází ze stejného nebo sousedního kraje, což přispívá k rozvoji místní komunity a snižuje ekologickou stopu spojenou s dojížděním. Zároveň spolupracujeme s místními dodavateli, což nám umožňuje využívat kvalitní suroviny a materiály přímo z našeho regionu. Mezi naše klíčové partnery patří firma Masozluky.cz, která nám dodává bio ovčí kožešiny pro výrobu zimních bot, KOMPONENTY, a.s. Zlín, jež nám poskytuje pryžové podešve, stélky a další obuvnické komponenty, Plastservis a.s., která dodává lepidla pro obuvnický průmysl, a KUMO s.r.o., od které odebíráme kvalitní ekologickou kůži. Tento přístup nám nejen zajišťuje vysokou kvalitu našich výrobků, ale také podporuje udržitelnost a rozvoj místní ekonomiky.

 

c) Spolupráce s místními aktéry

Aktivně spolupracujeme s místními aktéry, čímž posilujeme naši pozici jako důležitého člena místní komunity. Spolupracujeme například s místními školami a neziskovými organizacemi, Pro tyto organizace pořádáme exkurze do výrobního procesu a poskytujeme jim také zbytky materiálů z výroby, jako jsou kůže, textil a pod.,  které se používají k dalším výrobním účelům. Také jsme součástí různých tematických pracovních skupin a partnerských projektů zaměřených na podporu místního rozvoje a udržitelnosti. Účastníme se například lokálních hudebních a kulturnich festivalů kde prezentujeme výroby obuvi a naše řemeslo. Naše strategie spolupráce s místními aktéry zahrnuje i aktivní komunikaci a zapojení do veřejných občanských aktivit, což přispívá k rozvoji a prosperitě našeho regionu a lepšímu podvědomí dětí a veřejnosti o řemeslné výrobě. 

Seminář na Letní filmové škole v Uherském Hradišti

Letní filmová škola Uherské Hradiště

následný workshop na Letní filmové škole v Uherském Hradišti

Letní filmová škola v Uherské Hradišti