Environmentální prospěch sociálního podniku

Jsme plně oddáni zásadám environmentálně šetrného podnikání a naším cílem je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jako součást hnutí slow fashion většinu našich bot vyrábíme až po objednání zákazníkem, čímž eliminujeme nadbytečnou výrobu a snižujeme množství nepotřebných zásob na skladě. Tento přístup nám umožňuje optimalizovat spotřebu materiálů a energie, což je klíčové pro udržitelnou výrobu.

Naše zásady environmentálně šetrného podnikání zahrnují nejen výrobu, ale i celý životní cyklus našich výrobků. Dbáme na to, aby suroviny a výrobky, které používáme, byly kvalitní a ekologicky šetrné.

V rámci našeho šetrného přístupu k životnímu prostředí nabízíme zákazníkům také službu výměny podrážek, což výrazně přispívá k prodloužení životnosti našich bot. Tento servis umožňuje našim zákazníkům, aby své oblíbené boty nosili po mnoho let, aniž by museli pořizovat nové. Výměna podrážek je nejen ekonomicky výhodná pro zákazníky, ale také ekologicky šetrná, protože snižuje množství odpadu a spotřebu nových materiálů. Používáme kvalitní a odolné materiály, které zajišťují dlouhou životnost výměnných podrážek, a tak podporujeme udržitelné spotřebitelské návyky. Takto se snažíme minimalizovat naši ekologickou stopu a přispívat k ochraně životního prostředí. Také zbytky materiálu, jako je kůže a látky, které nevyužijeme, posíláme do škol a dalších zařízení, kde mohou být použity k výrobě dalších produktů, čímž podporujeme kreativitu a tvořivost.

 Výměna podešve

Naše výrobní procesy jsou nastaveny tak, aby minimalizovaly vznik odpadů a maximalizovaly efektivní využití zdrojů. Třídíme odpady a zajišťujeme jejich správnou likvidaci, používáme ekologické obaly a šetrné prostředky.