Ekonomický prospěch sociálního podniku

Jsme pevně odhodláni naplňovat zásady sociálního podnikání, a proto případného zisku reinvestujeme zpět do rozvoje našeho podniku a naplňování našich společensky prospěšných cílů. Tento přístup nám umožňuje nejen zlepšovat naše produkty a výrobní procesy, ale také posilovat naši roli v komunitě a podporovat udržitelné podnikání.

Reinvestovaný zisk využíváme na modernizaci výrobního vybavení, což nám umožňuje zvyšovat efektivitu a kvalitu našich výrobků. Investujeme také do školení a vzdělávání našich zaměstnanců, zvláště znevýhodněných skupin, aby mohli rozvíjet své dovednosti a kariérní možnosti. Tímto způsobem zajišťujeme, že naši zaměstnanci jsou lépe připraveni na pracovní trh a mohou dosáhnout vyššího pracovního uspokojení a stability.

Další část zisku směřuje do našich společensky prospěšných projektů, jako je podpora místních komunitních aktivit (exkurze dětí ze škol a školek a také vzdělávacích zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami), ekologických iniciativ a programů zaměřených na sociální integraci. Například jsme se zapojili do lokálních projektů na recyklaci obuvi (výměna podrážky u ochozených bot) a minimalizaci odpadu, čímž přispíváme k ochraně životního prostředí. Také podporujeme místní charitativní organizace a spolupracujeme s nimi na náboru případných zaměstnanců.

Tím, že alespoň 51 % našeho zisku reinvestujeme zpět do společnosti, zajišťujeme, že naše podnikání nejen prosperuje, ale také aktivně přispívá k rozvoji a zlepšování životních podmínek v naší komunitě. Tento přístup je klíčovým prvkem našeho dlouhodobého úspěchu a udržitelnosti jako sociálního podniku.